Simon English  Smile Please,  installation view from Hoxton Street

Simon English Smile Please, installation view from Hoxton Street